Kontrolspol

Cookies musia byť zapnuté na Vašom prehliadači

Ste tu prvý raz?

Vážení pracovníci, máte možnosť využitia individuálneho štúdia periodického školenia všeobecnej spôsobilosti pracovníkov vykonávajúcich činnosti v priestoroch MO34 a vybraných sektoroch EBO/EMO, modernou elektronickou formou podľa Vašich časových možností, či už doma alebo v práci prostredníctvom internetu. 

Do zobrazeného prihlasovacieho okna, zadajte „ Používateľské meno“ a „Heslo“, ktoré vám boli poskytnuté zamestnávateľom. 

 Pre uľahčenie prihlásenia sa do aplikácie a štúdia učebných materiálov, vám odporúčame postupovať podľa návodu

 Prajeme Vám úspešné štúdium.Are you here for the first time? 

Dear suppliers, here you can self-study periodical training on general competence for workers performing activities in MO34, and selected sectors of EBO/EMO via modern electronic way – eLearning. Therefore, it is completely up to you when and where you study, it can be done home, at work, basically everywhere with an internet connection.
To log-in, fill in the table with “Login” and “Password” provided by your employer. 

 For logging-in as well as making your study easier, please follow the manual. 

 We wish you a successful study.