Prihlásiť sa

Cookies musia byť zapnuté na Vašom prehliadači Pomoc s Cookies musia byť zapnuté na Vašom prehliadači

Ste tu prvý raz?

Vážení pracovníci, máte možnosť využitia individuálneho štúdia periodického školenia všeobecnej spôsobilosti pracovníkov vykonávajúcich činnosti v priestoroch MO34 a vybraných sektoroch EBO/EMO, modernou elektronickou formou podľa Vašich časových možností, či už doma alebo v práci prostredníctvom internetu. 

Do zobrazeného prihlasovacieho okna, zadajte „ Používateľské meno“ a „Heslo“, ktoré vám boli poskytnuté zamestnávateľom. 

 Pre uľahčenie prihlásenia sa do aplikácie a štúdia učebných materiálov, vám odporúčame postupovať podľa návodu

 Prajeme Vám úspešné štúdium.